zaterdag 13 augustus 2011

Maleise serama versus de species in Europa & USA.

De Maleise Serama (suh-ra-ma) is een dier met sterk opgerichte lichaamshouding die bijna verticaal is. Dit, in tegenstelling tot onze europse dieren die eerder een horizontale houding hebben. Hetzelfde geldt voor de dieren in de VS. Doch zijn ze in de VS verder met het naar type fokken.


Een dier trainen volgens Maleise termen = een dier op een tafel plaatsen bedekt met een tapijtje, dit om het dier stevigheid te geven en te laten wennen aan de ondergrond. Over het dier wordt nu een kooi geplaatst. Het dier is geïsoleerd van alle anderen en kan niet van de tafel springen. Men laat het dier één a twee uur op de tafel staan zodoende het dier te laten wennen aan deze situatie en uit zichzelf gaat pronken. Het dier toont zich van z'n beste kant zonder gepruts of gefriemel...zoals een echte serama is!









De serama hoort een S-vorm te hebben. Deze eigenschap is bij de Europese en Amerikaanse dieren een gegeven die meestal ontbreekt. (zie de blauwe en zwarte lijn die de S-vorm aantoont) Voornamelijk de inplanting van de nek speel hierin een grote rol. De echte serama heeft een uitgesproken S-vorm, durf en houding, helemaal uit zichzelf. Een dier trainen om in pose te staan heeft niets te maken met een natuurlijke houding of S-vorm.

In Maleisië zagen we kuikens die amper een week oud waren en pronkten als geen ander. Dat is gewoon prachtig om te mogen zien.
Soms zijn er gelijkaardige eigenschappen die naar boven komen bij onze eigen fok doch staat deze nog verre van de echte serama. Uiteindelijk groeien onze kuikens uit met lange ruggen, horizontale houding en vaak te korte poten. De rechte nek doet het dier af als een gewone kriel te zijn. Aan de hand van enkele foto’s is duidelijk te zien waar de verschillen zitten tussen het pure ras en de zogenaamde "serama" van bij ons.

Foto links is een europees dier uit eigen fok met schuine nek inplant. De S-vorm is aangeboren en wordt naarmate het ouder worden steeds meer geaccentueerd.
Verder heeft dit dier een iets meer opgerichte lichaamshouding dan de doorgaanse europese dieren. Vergelijk met volgende foto onder!

Dit dier heeft een rechte nek waardoor de S-vorm helemaal ontbreekt.
De zwarte lijn geeft lichaamshouding aan die bijna horizontaal is.

zaterdag 23 juli 2011

English version of previous

The Serama is a Malay bantam. It is considered to have them imported in the U.S. somwhere in the year 2001. Later 2005 they appear to see in Europ. After a trip we made through Malaysia May-June 2011 something else at issue appeared.
Serama would derive from different chicken breeds such as the "ayam Kapan" and "ayam kate". Descendants of these animals have been imported but not the Serama as we know it in Malaysia, talking about "the pure breed"!
It is ofcourse a blow in the face when this information comes to ears, but it is sheer reality. This information was found in Malaysia during our trip and given by breeders who have been lived with serama breeding for decades. Some ignorant people call the Malaysian Serama to be of the extreme kind. What a misconception!
The so called US or EU serama aint no serama at all! For Serama = Serama and Malaysian only!

There is no American Serama just like there is no European Serama. Only a poor look alike breed. Malaysian breeders call them "old breed" or "before 2000 breed". This information was kinda upsetting to some US breeders. Some even felt theirself being under attack. Thinking different won't make it go away or turn our bantams into pure breed. Nothing of a kind will happen. Because the real serama is a different breed than the ones we know in the US and Europ. Unfortunately but that's the way it is, either we like or not! :(

Why are these Malaysian birds so much different then the birds we call Serama in our country. I remember myself how anxious i was to see these birds in person first time ever. What a thrill! Our first visit was at the LEASF. It was there where we saw birds perform like never before. It came very clear to us that these birds have a very upright body posture. The neck inplant is tilted. These birds have a natural head pull back. Precisely those characteristics are making the S-shape. By this oblique neck inplant the animal breast looks twice as big. The head is pulled back behind it's breast. Some birds can completely hide there head behind their breast when seen from a frontal angle. The animals are showing off by themselfs and have a vertical wingdrop. In many cases, the bird wings are that aimed in such a position that wings are carried in front of their legs. Good Serama carries it's tail slightly tilted backwards. So that the tail does not press against the head.

We were amazed by their smallness. The animals in Europe are mostly giants compared with the real breed! They are so tiny but then again how huge is their affectionate nature, which is so very attractive to humans. They have their own quirks, whims, stubborness and attitude. For those which has experienced serama....will be addicted forever.

We got adviced to import the pure blood ASAP and not to mix it with our poor birds. Birdflu made an end to import/export of birds. Hopefully there will be changes concerning legislation allowing for real Serama import to be possible. Especially now while danger of birdflu in no longer a threat. The current legislation is currently as inscrutable and complex that officials do not exactly know whether or not to import birds....typical Belgian!

vrijdag 22 juli 2011

Malaysian Serama - De Maleise Serama

De serama is een Maleis kipje. Men acht ze rond 2001 te hebben geimporteerd in de US. Na een reis door Maleisë in  Mei - juni 2011. Kwam iets heel anders aan de orde.
De serama zou afstammen uit verschillende kippenrassen o.a. de "ayam kapan" en de "ayam kate". Afstammelingen van deze dieren zijn wel geimporteerd maar niet de hedendaagse serama!
Het is natuurlijk een opdoffer wanneer dit ter oren komt doch is het klinkklare realiteit.  Deze informatie is rechtstreeks afkomstig uit Maleisië en van fokkers die reeds tientallen jaren met serama bezig zijn.
De Maleise serama noemt men hier de extreme soort. Wat een misvatting!
Want serama = serama!


Er is geen amerikaanse serama laat staan een europese serama.
De serama moet een opgerichte lichaamshouding hebben. De nek staat schuin naar achter ingeplant. Het zijn net die kenmerken die voor de S-vorm zorgen. Door deze schuine nek inplant draagt het dier de borst heel hoog. De kop ligt erachter. De dieren gaan uit zichzelf pronken en richt de vleugels verticaal. In veel gevallen brengt de serama de vleugels naar voor zodat deze voor de poten gericht zijn. Een goede serama draagt de staart iets schuin naar achter. Zodat de staart niet tegen de kop drukt. Dan is er ook de kleinheid. De dieren in europa zijn veelal reuzen vergeleken met het echte ras. Wat daarintegen weer groots is en ontzettend aantrekkelijk voor de mens, is hun aanhankelijke karakter. Ze hebben hun eigen nukken, kuren, eigenzinnigheden. Hopelijk komt er wijziging in de wetgeving waardoor het mogelijk wordt om echte serama te importeren. De huidige wetgeving is momenteel zo ondoorgrondelijk en ingewikkeld dat ambtenaren zelf niet precies weten of het wel of niet kan....typisch Belgsch!