woensdag 15 februari 2012

Serama is a breed in it's pure shape not a bird grown in a torture box!

How easy it is to send some stories into the world, the crazier the more it starts. The funny thing about these stories is the fact that no further thought is concidered if the story is accurate and true?

It's no different for the Serama.

Stories circulate that the extreme birds were then raised in such torture boxes as below....is it???


Honestly, even with half a brain we should know that an animal can not grow in such conditions. Many breeders I visited during my Serama study tours through Malaysia and it is complete nonsens to think that breeders can!
This so called "torture box" is nothing more than a transportbox. It is nothing but a carrier for the Serama, just as we have such designed for dogs and cats.The serama gets placed into the box to be carried for transportation. For example when joining a competition.


These boxen are in most cases hand crafted by the local people of Malaysia....


....and it shows in the pictures how creatif they are!


Once on the spot a cage gets unfolded and installed with a food and beverage tray.


Next covered with a curtain to protect the birds against drafts and excitement.


The animal is removed from the transportbox and put in the cage. We could learn from our Malay friends, instead of judging them all because of ignorance! And accusing breeders of animal abuse? All because someone saw a bird taking out of a box and jumped to conclusions!
All in all these birds suffered less stress then anywhere else on shows as immediately after the competition which takes only a half a day. Later they return home to be put in their familiar pen.


Animals at exhibitions within EU/US must often endure a weekend or longer on a tiny space. And thereby experience the stress of all the prying eyes from all the people passing by. Not mentioning annoying children, right?
Last but not least...for ethical responsibility to speak??And that the animals look like they are going to flaunt extreme is purely because they just have the characteristics of a true Serama and show off with their stunning pride.
Animals in the U.S. and EU do not show these characteristics .... simple ... because they are no true Serama but kapan.
An apple will never be a peer and vice versa.

The most ridiculous statement came from poultry judges who claims that the breeding of such extreme Serama would not ethically justified within the EU/US. Really, can you believe that crap? These are the same people who wrote the European standard.

QUESTIONS:
Have these people ever seen a real Serama in person? Or ever holding one in their bare hands?
NO, they did not!
How can they judge a bird they never seen? Or even better, how were they able to work out a standard?

Have they ever actually done research work?
NO! ... All info is based on the imported hybrid swarm found in the EU and U.S. which is wrongly named Serama.
In the US they are calling the breed american serama as the breed does not fit the discription of the real Serama.
In europ judges never gave it a second thought about the imported Serama and a standard was written in that assumption ... everything is bases bit and pieces, further conclusions came from judging pictures found on the internet.
However, nobody has even done the slightest bit retrieval and research?

And so was the story born as they concluded the animals here in the EU / U.S. are less extreme because they do not grow up in transport boxes. What an intelligent club!?

The Serama can show off like no other and has nothing to do with the extreme. What about ethical relevance in the category of fantail doves that are just as "extreme or even worse" like the pure Serama? To me these are just a breed like any other!


This is a real champion!!!

The same bird in relaxed behavior in search of some goodies.


The necessary evidence is given about the how and what. Lets hope judges will learn from someone who took the time and effort doing proper research. And those who feel the urge to stall out some nonsense honor to yourself when you do. Please inform yourselfs before sending out the most ridiculous stories. Such stories show just how unproffesional judges are who claim to know the breed!
Do you still think the Serama looks to extreme? Nobody forces you to breed it... everyone should have such a choice to decide for themselves.

The average Serama should look like example below!


And so "Best of the best" at the Melaka competition Dec 2011
Again the same bird seen in the used pics and vid, now in full action!For all info about the real serama www.seramaclub.be
Or mail: john@seramaclub.be

vrijdag 3 februari 2012

Serama is een ras, geen kip uit de marteldoos.

Wat is het gemakkelijk wilde verhalen de wereld in te sturen, hoe gekker des te meer het aanslaat. Het grappige ervan is dat weinigen niet verder nadenken of het verhaal wel klopt?

Het is niet anders met de Serama.

De extremen zouden vervolgens opgegroeid zijn in marteldozen zoals onderstaande....


AUB, met een beetje verstand moet men weten dat een dier niet kan opgroeien in dergelijke omstandigheden. Talloze fokkers heb ik bezocht tijdens mijn studiereizen naar serama doorheen Maleisië en het is klinkklare onzin te denken dat seramafokkers zoiets doen!
Deze zogenaamde "marteldoos" is niets meer dan een transportbox. Het is niets anders dan een transportbox voor de serama, net zoals we deze voor honden en katten hebben.De serama wordt in de box geplaatst om bv. deel te nemen aan een competitie.


Deze boxen zijn meestal handmatig gemaakt ....


....en vaak heel inventief!


Eenmaal ter plaatse wordt een kooi ontvouwen en voorzien van een voer- en drinkbakje.


Dan gaat er zelfs een gordijntje om de kooi om ze van tocht en opwinding te vrijwaren.


Het dier wordt uit de box gehaald en in de kooi gezet. Daar kan men hier op tentoonstellingen nog eens een voorbeeld aan nemen i.p.v. commentaar te leveren. Daarbij heeft het dier nog eens minder stress geleden omdat het na de competitie meteen terug thuis in z'n vertrouwde hok worden gezet.


Dieren op tentoonstellingen moeten vaak een heel weekend of langer op een veel te kleine ruimte doorbrengen. En daarbij de stress ervaren van al het bekijks, rakeling voorbijlopende mensen en vervelende kinderen, toch?
En maar over etisch verantwoord spreken???En dat de dieren er extreem uitzien als ze gaan pronken is louter omdat ze net de kenmerken van een echte serama hebben en tonen.
Dieren in de US en EU tonen deze kenmerken niet ....simpel...omdat het geen rasechte serama zijn. Een appel zal nooit een peer zijn en omgekeerd.

De belachelijkste uitspraak is wanneer keurmeesters beweren dat het houden van extreme serama zoals in Maleisië etisch niet verantwoord is. Het zijn diezelfde mensen die over de europese standaard gingen.
Hebben die mensen ooit een echte serama gezien in levende lijve of er ooit één in handen gehad? NEE! ...Hoe kan men dan vakkundig een serama keuren of beter nog, een standaard opstellen van een dier die ze nooit zagen? Hebben ze ooit degelijk opzoekwerk gedaan? NEE!...Alle info is gebaseerd op de geimporteerde bastaardkrielen die men in de EU en US serama noemt. Men dacht Serama te hebben geimporteerd en heeft in die veronderstelling een standaard geschreven... verder heeft men conclusies getrokken omtrend de foto's van het internet.

Doch, niemand heeft het ras opgezocht of onderzoek naar verricht? Wat een intelligent clubje!?
En zo verhalen de wereld in sturen dat de dieren hier in de EU/US minder extreem zijn omdat ze niet in transport-boxen opgegroeien.
De serama kan pronken als geen ander en heeft niets met extreem te maken. In de categorie duiven heeft men de pauwstaart die net zo "extreem of erger" kan pronken en daar kraait geen haan naar!

Dit is een kampioen!!!

Dit is hetzelfde dier in ontspannen toestand op zoek naar iets lekkers.


Hiermee is het nodige bewijs geleverd wat een serama is, zodoende keurmeesters de kans te geven iets bij te leren. Houdt de eer aan u zelf wanneer u de drang voelt op komen om onzin uit te kramen. Informeer eerst vooralleer belachelijke verhaaltjes rond te strooien. Dergelijke verhalen geven enkel aan hoe onproffesioneel keurmeesters zijn die beweren het ras te kennen!

En vindt u de Serama extreem? Niemand dwingt u deze te fokken...iedereen dient over dergelijke keuze voor zichzelf te beslissen.

De gemiddelde Serama hoort er qua type zo uit te zien zoals voorbeeld onder!


En hier de dan "Best of the best" van de Melaka competitie Dec 2011
Nogmaals het dier van de foto maar dan in volle actie.Voor alle info over de echte serama kunt u terecht bij www.seramaclub.be
Of mail: john@seramaclub.be